Informa?ná centrála

informacna_centrala

Informácie sa v dnešnom uponáh?anom svete stávajú ?oraz hodnotnejšími. Potreba by? informovaným sa stáva ?oraz viac úlohou, ktorá ?údí oberá o drahocenný ?as a vynaloženú energiu. O ?om sa niekedy písalo v knihách alebo ?asopisoch je dnes verejne dostupné na internete. Množstvo informácií, ktorými internet pohlcuje ?udí, exponenciálne narastá. A hoci sa internet medzi?asom stal prame?om poznania, jeho využívanie je neraz ne?ahká záležitos? a ?asto vyvoláva pocity sklamania a frustrácie. Virtuálny asistent aktívne prispieva pri rozširovaní horizontu poznatkov ?udí, ktorí chcú svoj ?as využíva? ešte efektívnejšie ako doteraz. S virtuálnym asistentom už nemusíte sami pracne preh?adáva? internet a stráca? ?as študovaním a triedením neaktuálnych informácií. Virtuálny asistent prevezme túto mnohokrát nepríjemnú a neproduktívnu ?innos? za Vás! Kedyko?vek, ke? budete potrebova? aktuálne informácie – napríklad o akciách alebo cenných papieroch, investovaní alebo novinkách zo sveta biznisu – virtuálny asistent je Vám kedyko?vek k dispozícii pri ich vyh?adávaní. S virtuálnym asistentom máte vždy zaru?ený prístup k informáciám, ktoré Vás na internete najviac zaujímajú!

 

Tu je preh?ad niektorých úloh, ktoré za Vás virtuálny asistent môže vykona?:

 

 • Vyh?adávanie informácií za ú?elom ich ?alšieho spracovania (napr. v akademických prácach)
 • Vyh?adávanie informácií z oblasti biznisu a finan?níctva
 • Vyh?adávanie informácií o bankových spojeniach
 • Vyh?adávanie informácií o bankových alebo poistných produktoch
 • Vyh?adávanie pracovných ponúk
 • Kontrola da?ových ?ísel
 • Verifikácia kontaktných údajov
 • Získavanie informácií o majite?och internetových domén
 • Získavanie informácií o konkurencii (napr. o obrate, po?te zamestnancov, konate?och)
 • Vyh?adávanie informácií v platených databázach
 • … a mnohé ?alšie